ZASTUPANJE KOD CARINJENJA SVIH VRSTA ROBA KAO I ORGANIZACIJA PREVOZA tj.

 • Priprema kompletne neophodne carinske dokumentacije.
 • Usluge izvoznog kao i uvoznog carinjenja robe uz pomoc AB ROYAL TRANS- ovih poslovnica na granicnim prelazima i carinskim punktovima Republike Srbije.
 • Davanje saveta iz oblasti medjunarodne špedicije.
 • Obezbedjivanje svih informacija iz oblasti carinskih tarifa.
 • Izrada carinskih propratnica na granicnim prelazima 24h radi tranzita robe preko teritorije Srbije ili upucenja u unutrašnjost Srbije.
 • Obezbedenje svih mogucih vidova uvoznih kao i izvoznih dozvola.
 • Organizovanje svih vrsta inspekcijskih pregleda.
 • Posredovanje u osiguranju robe uz procenu rizika.
 • Kontrola i reklamacija transportnih, carinskih i ostalih dokumenata
 • Organizacija prevoza na teritoriji cele Evrope
 • GPS Pracenje utovarene robe na putu ka odredistu i davanje informacija o tome
 • Na raspolaganju su Vam sve vrste kopnenih prevoza (kombi,mali kamioni,kamion-sleperi)"AB ROYAL TRANS" Vam nudi mogućost postavljanja upita, na koja ce nastojati da Vam u što kracem vremenskom roku odgovori. Na taj načn želimo da damo doprinos realizaciji vaših ideja i projekata, jer mislimo da ukoliko vi više i uspešnije poslujete, da će i naš uspeh u poslovanju biti nagradjen.

DOKUMENTACIJA

KLIKOM NA IKONICE PDF-a PREUZMITE ODGOVARAJUĆI DOKUMENT:

 REŠENJE
 PIB
SERTIFIKAT  -SRB
SERTIFIKAT  -ENG
IDENTIFIKACIJA

KONTAKT TELEFONI

- LOGISTIČKI CENTAR ŠID -
+381 63 66 66 83
- CT POŽAREVAC -
+381 69 35 35 364
- CI BEOGRAD -
+381 11 77 022 06
- CI BATROVCI -
+381 69 35 35 118
- GP GOSTUN -
+381 69 35 35 116
- GP HORGOŠ -
+381 69 35 35 358
- CI SUBOTICA -
+381 63 66 66 74
- GP PREŠEVO -
+381 69 35 35 114
- GP ŠID -
+381 69 35 35 222
- GP JABUKA -
+381 69 35 35 444
- CI Ž.STANICA ŠID -
+381 69 35 35 333
- CENTRALA PRIJEPOLJE -
+381 33 782 111